Akcije dobrovoljnog davanja krvi

Služba Banja Luka


Datum: 15.05.2019.

Organizator: CK Čelinac

Lokacija: Dom zdravlja Čelinac


Datum: 17.05.2019.

Organizator: Elektroprenos

Lokacija: Prostorije Elektroprenosa

Služba Trebinje


Datum: 16.05.2019.

Organizator: DDK Gradska uprava Trebinje

Lokacija: Zavod za transfuzijsku medicinu, služba Trebinje

Služba Nevesinje


Datum: 16.05.2019.

Organizator: DDK Ljubinje

Lokacija: Zavod za transfuzijsku medicinu, služba Nevesinje

Služba Istočno Sarajevo


Datum: 17.05.2019.

Organizator: DDK Solidarnost Trnovo

Lokacija: Dom zdravlja Trnovo