clock

Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Dežurna služba 24h

mail

E-mail

info@zztmrs.rs.ba

location

Ulica Zdrave Korde 1

78 000 Banja Luka

Usluge

Transfuzijska djelatnost je oduvijek imala značajno mjesto u sistemu zdravstvene zaštite i predstavlja važan preduslov za uspješno funkcionisanje zdravstvenog sistema. Kako bi transfuzija krvi bila bezbjedna za pacijente, svakoj dozi krvi određuje se krvna grupa i Rh(D) faktor.

Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske vrši laboratorijske usluge za:

 • dobrovoljne davaoce krvi,
 • ambulantne pacijente,
 • bolničke pacijente i
 • trudnice.

Usluge za dobrovoljne
davaoce krvi

 • određivanje krvne grupe AB0 sistema
 • određivanje podgrupe AB0 sistema
 • određivanje prisustva RhD antigena
 • određivanje prisustva slabe varijante D antigena
 • za sve RhD negativne davaoce radi se određivanje Rh fenotipa (CcEe)

 • ispitivanje prisustva antitijela (skrining antitijela)
 • sve jedinice krvi dobrovoljnih davalaca se testiraju na prisustvo uzročnika transfuzijski prenosivih bolesti
 • testiranje na hepatitis B
 • testiranje na hepatitis C
 • testiranje na AIDS
 • testiranje na sifilis
 • donorska citafereza – na separatoru
 • donorska plazmafereza

Usluge za ambulantne
pacijente

 • određivanje krvne grupe AB0 sistema
 • određivanje podgrupe AB0 sistema
 • određivanje prisustva RhD antigena
 • određivanje prisustva slabe varijante D antigena
 • određivanje Rh fenotipa (CcEe)
 • direktni Coombsov test
 • indirektni Coombsov test
 • dokazivanje prisustva hladnih aglutinina
 • autokontrola
 • određivanje tipa slabe varijante D antigena molekularnom metodom
 • HLA-B27 antigen molekularnom metodom PCR – SSP
 • HLA-DR lokus molekularnom metodom PCR – SSP
 • HLA-DQ lokus molekularnom metodom PCR – SSP
 • Komercijalna usluga: serološko testiranje na antitijela SARS-Cov-2- IgM At (22,50 KM)
 • Komercijalna usluga: serološko testiranje na antitijela SARS-Cov-2 IgGII –Spike protein (35,00 KM)

 

Usluge za bolničke
pacijente

Savremeno transfuziološko liječenje zasnovano je na primjeni pojedinih krvnih komponenti, a ne na transfuziji cijele krvi koja je indikovana jedino u slučajevima kada je potrebno nadoknaditi ukupni volumen krvi. Takav način liječenja (usmjerena hemoterapija) ima za cilj da se pacijentu nadoknadi onaj dio krvi koji mu je potreban (eritrociti, zamrznuta svježa plazma, krioprecipitat, koncentrat trombocita i dr.).

+ pročitaj više

Usluge za trudnice

Prenatalna zaštita trudnica podrazumijeva ispitivanje krvne grupe i RhD antigena i skrininga antitijela. Skriningom antitijela (enzimska metoda i indirektni Coombsov test) ispitujemo da li se u serumu trudnice nalaze iregularna antitijela. Najčešće otkriveno antitijelo koje može ugroziti plod jeste anti D antitijelo kod RhD negativnih trudnica, ali to mogu biti i druga antitijela iz Rh krvnogrupnog sistema (anti C, anti c, anti E, anti e) ili neko antitijelo iz drugih krvnogrupnih sistema (Kell, Duffy, Kidd i dr.).

+ pročitaj više

Obavještenja

” S ljubavlju hrabrim srcima “

Humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim...

pročitaj više

14. juni 2023 – Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

14. juna se u svim zemljama...

pročitaj više

Obavještenje za dobrovoljne davaoce krvi u vezi sa COVID-19 virusom

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Republici...

pročitaj više

Novi objekat transfuzije u Istočnom Sarajevu

U Bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu...

pročitaj više

Kontakt

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske
Ulica Zdrave Korde 1, 78 000 Banja Luka

phone

+387 51 233 850

fax

+387 51 233 888 fax

mail

info@zztmrs.rs.ba