• Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba, muškog i ženskog pola, starosti između 18 i 65 godina.

Odlukom Vlade Republike Srpske o osnivanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske (broj: 04/1-012-206/08, od 31. januara 2008. godine) osnovan je Zavod kao javna zdravstvena ustanova.
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske ima deset transfuzioloških službi koje se nalaze u Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini, Prijedoru, Gradišci, Zvorniku, Trebinju, Foči, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske vrši prikupljanje, procesiranje, testiranje, pripremu, čuvanje, izdavanje i distribuciju krvi namijenjene za transfuziološke potrebe stanovništva Republike Srpske.

Dobrovoljni davaoci krvi

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi 2021.
Pročitaj više

Novo obavještenje

Obavještenje za dobrovoljne davaoce krvi u vezi sa COVID-19 virusom
Pročitaj više

Obavještenje

Prikupljanje krvne plazme od osoba koje su preboljele Covid 19
Pročitaj više

Obavještenje

Zaposleni Zavoda u akciji dobrovoljnog davanja krvi
Pročitaj više

Obavještenje

Novi objekat transfuzije u Istočnom Sarajevu
Pročitaj više

Obavještenje

Obavještenje o uvođenju serološkog testiranja na antitijela SARS-Cov-2
Pročitaj više

Dobrovoljni davaoci krvi

Vodič za dobrovoljne davaoce krvi
Pročitaj više

Akcije

Akcije dobrovoljnog davanja krvi
Pročitaj više

Usluge

Kontakt

Adresa:
Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske
Ulica Zdrave Korde 1, 78 000 Banja Luka

Telefon:
+387 51 233 859

Fax:
+387 51 233 888

E-mail:
info@zztmrs.rs.ba

Više kontakt informacija