clock

Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Dežurna služba 24h

mail

E-mail

info@zztmrs.rs.ba

location

Ulica Zdrave Korde 1

78 000 Banja Luka

Udruženje transfuziologa Republike Srpske

O nama

Udruženje transfuziologa Republike Srpske je specijalističko udruženje koje je osnovano 2010. godine. Za predsjednika je izabrana prim.dr Mira Vasić iz Doboja koja je tu funkciju obavljala do 2014. godine. Ranije je pri Društvu ljekara RS postojala Sekcija transfuziologa koja je osnovana 2000. godine u Banjoj Luci i njen prvi predsjednik je bila dr Persida Kočišević iz Trebinja (2000.-2004.). Od 2004. funkciju predsjednika Sekcije obavljala je prim. dr sci. med Gordana Guzijan, sve do osnivanja Udruženja 2010. godine.

+ pročitaj više

09.06.2021.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, u hotelu “Jelena” u Banjoj Luci.

Teme:

1. Imunohematološko testiranje u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine – prim.dr sc.med.Sanja Bogdanović, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

2. Rezultati transfuzioloških ispitivanja primenom aparata IH-500 – prim.dr med.Ivana Pešić Stevanović, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“, Beograd, Srbija

3. Kontrola kvaliteta imunohematoloških ispitivanja – opšti principi i praksa prim.dr sc.med. Snežana Jovanović-Srzentić, Institut za transfuziju krvi Srbije

25.10.2019.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, u Kongresnoj Sali na 12.spratu zgrade Integra u Banjoj Luci.

Teme:

1. Lažno pozitivni rezultati testiranja na markere bolesti kod davalaca krvi i njihove posledice – prof.dr Dušan Vučetić, VMA Beograd.

2. Markeri infekcije kod davalaca krvi u Republici Srpskoj – dr Božidar Slavujević, Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, služba Doboj.

3. Aparat Liaison XL – Massimo De Luca, DiaSorin, Italija.

06.06.2019.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, Kongresna sala, zgrada Integre, Banja Luka.

Teme:

1. Automatizacija imunohematološkog testiranja u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodinedr. sci.med Sanja Bogdanović, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine.

2. Rezultati transfuziološkog ispitivanja primenom aparata IH-500, dr.med. Ivana Pešić Stevanović, GAK Narodni front Beograd

3. Korišćenje informacionog sistema DELPHIN za obradu I skladištenje rezultata dobijenih na automatu IH 500 u oblasti imunohematoloških testiranja u OB Pančevo, transfuziologhematolog Svetlana Drobnjaković, OB Pančevo

4. Principi identifikacije antieritocitnih antitela, dr.sc.med. Snežana Jovanović-Srzentić, Institut za transfuziju krvi Srbije

5. Integrisani softver za identifikaciju antitela (IH-AᵇID) mr.ph. Jovana Jovanović, Diahem Grammim d.o.o. Beograd, Srbija

13.12.2018.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, sala Komore doktora medicine, Banja Luka.

Teme:

1. Serološka dijagnostika neočekivanih antieritrocitnih antitela-prim.dr.sc.med. Nevenka Bujandrić, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

2. Zahtevi I potrebe referentnih laboratorija za imunohematologiju I titar antieritrocitnih antitela kao izazov u imunohematološkom radu-prim.dr.sc.med. Snežana Jovanović-Srzentić, Institut za transfuziju krvi Srbije

3. Prvi rezultati u genotipizaciji serološki slabih oblika D antigena među dobrovoljnim davaocima krvi u Republici Srpskoj-prim.mr.sci.dr med. Gordana Guzijan, ZZTM Banja Luka

21.03.2018.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, sala Komore doktora medicine, Banja Luka.

Teme:

1. Improvement of Blood Safety in Transfusion Medicine with Pathogen Inactivation-current state of the art- dr Marcus Picard-Maureau, Amersfoort, the Netherlands

2. Neophodnost aktivnog pristupa pri praćenju parametara kvaliteta prilikom prikupljanja krvi- dr Bojana Erić, Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd

3. Kontrola kvaliteta hemoprodukata na VMA- dr Miodrag Jocić, VMA Beograd

Članovi

Banja Luka

+ VIŠE INFORMACIJA

Bijeljina

+ VIŠE INFORMACIJA

Zvornik

+ VIŠE INFORMACIJA

Doboj

+ VIŠE INFORMACIJA

Prijedor

+ VIŠE INFORMACIJA

Gradiška

+ VIŠE INFORMACIJA

Foča

+ VIŠE INFORMACIJA

Trebinje

+ VIŠE INFORMACIJA

Nevesinje

+ VIŠE INFORMACIJA

Istočno Sarajevo

+ VIŠE INFORMACIJA

Kontakt

Udruženje transfuziologa Republike Srpske

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

Zdrave Korde 1

78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 233 854

Faks: +387 51 233 888

E-mail: info@zztmrs.rs.ba

phone

fax

mail