clock

Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Dežurna služba 24h

mail

E-mail

info@zztmrs.rs.ba

location

Ulica Zdrave Korde 1

78 000 Banja Luka

hospital-cover
hospital-cover

Novosti

23.03.2017.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, zgrada Integre, Banja Luka.

Sistem cells and aging-prof dr sc.med.dr Primoz Rozman, profesor na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija

2. Imunohematološka dijagnostika i klinički značaj humanih trombocitnih antigena– Prim. dr sc.med. Snežana Jovanović Srzentić – Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd

3. Povezanost sistema HLA I bolesti – mag.biol.mol. Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

4. Prvi rezultati u genotipizaciji serološki slabih oblika D antigena u Zavodu za transfuzijsku medicine RS, Banja Luka– prim.mr.sci.dr med. Gordana Guzijan, direktor ZZTM Banja Luka

18.11.2016.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, hotel Bosna, Banja Luka.

Teme:

1. INFORMATIČKA MREŽA – BITNA KARIKA REORGANIZACIJE NACIONALNE SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU KRVI

Doc. Dr Irena Jukić – ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicine, Zagreb

2. Imunohematološko testiranje u laboratoriji gel metodom

Dr Zdravko Ivanković – naučni director DiaHem d.o.o. Hrvatska

3. Prvi rezultati u genotipizaciji serološki slabih oblika D antigena, D-negativnih I osoba sa anti-D antitelom U Institutu za transfuziju krvi Srbije

Prim. Dr sc. Med. Snežana Jovanović Srzentić – Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd

4. Informacioni sistem ZZTM RS

Dr Danijela Radojković, Zavod za transfuzijsku medicine RS, Banja Luka

15.03.2016.

Pozivamo kolege transfuziologe Republike Srpske da prisustvuju sastanku Udruženja transfuziologa RS koji će se održati 15.03.2016. u sali Komore doktora RS u 12 časova.

Predavači su biolog Emanuele Cesale Ros i biotehnolog-farmaceut Angela Cucchietti iz Italije, ispred firme DiaSorin.

Planirana predavanja:

  • DiaSorin History – DiaSorin Kompanija – upoznavanje sa kompanijom i njenim razvojem
  • Evolution of the tests – Testovi – evolucija, odnosno razvoj
  • Installed base (Murex Elisa and LXL) – prezentacija instaliranih baza za Murex testove i Liaison
  • Success Stories (2 for LXL and 2 for Murex ELISA) – Uspješne instalacije i kupci > 2 za Murex i dva za Liaison
  • Products (ELISA and LXL) – paleta proizvoda Elisa i Liaison
  • Na 4. Kongresu doktora medicine RS sa međunarodnim učešćem,, održanom u Tesliću od 12-

15.11.2015.

ZZTM RS učestvovao je sa 6 radova: 4 iz STM Bijeljina, 1 iz STM Prijedor i1 iz STM

Gradiška, što je zapaženo i javno pohvaljeno od organizatora i stručne komisije Kongresa.

Kongres je tradicionalno multidisciplinaran i prilika da se učešćem pokaže značaj transfuzijske medicine u zdravstvenom sistemu RS, značaj i uloga kliničkog transfuziologa i prezentuje naš Zavod.

Sa zadovoljstvom i ponosom ističemo da je prim.dr Snežana Gegić osvojila 1. mjesto kao najbolje ocijenjena poster-prezentacija.

22.10.2015.

Pozivamo kolege transfuziologe Republike Srpske da prisustvuju sastanku Udruženja transfuziologa RS koji će se održati 22.10.2015. u sali Komore doktora RS u 12 časova.

Planirana predavanja:

1. Sistem kvaliteta u laboratorijama za imunohematologiju i serologiju u Službama za transfuziju krvi, doc dr Snežana Srzentić-Jovanović, Institut za transfuziju krvi Srbije

2. Sistem kvaliteta u procesu proizvodnje, skladištenja, transporta i izdavanja krv i i komponenata krvi, prof. Dr Radmila Jovanović, Zavod za transfuziju krvi Vojvodina

3. Kontrola kvaliteta reagenasa u imunohematologiji, dr Zdravko Ivanković, Hrvatska

Kontakt

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske
Ulica Zdrave Korde 1, 78 000 Banja Luka

phone

+387 51 233 850

fax

+387 51 233 888 fax

mail

info@zztmrs.rs.ba