clock

Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Dežurna služba 24h

mail

E-mail

info@zztmrs.rs.ba

location

Ulica Zdrave Korde 1

78 000 Banja Luka

hospital-cover
hospital-cover

Novosti

09.06.2021.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, u hotelu “Jelena” u Banjoj Luci.

Teme:

1. Imunohematološko testiranje u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine – prim.dr sc.med.Sanja Bogdanović, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

2. Rezultati transfuzioloških ispitivanja primenom aparata IH-500 – prim.dr med.Ivana Pešić Stevanović, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“, Beograd, Srbija

3. Kontrola kvaliteta imunohematoloških ispitivanja – opšti principi i praksa prim.dr sc.med. Snežana Jovanović-Srzentić, Institut za transfuziju krvi Srbije

25.10.2019.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, u Kongresnoj Sali na 12.spratu zgrade Integra u Banjoj Luci.

Teme:

1. Lažno pozitivni rezultati testiranja na markere bolesti kod davalaca krvi i njihove posledice – prof.dr Dušan Vučetić, VMA Beograd.

2. Markeri infekcije kod davalaca krvi u Republici Srpskoj – dr Božidar Slavujević, Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, služba Doboj.

3. Aparat Liaison XL – Massimo De Luca, DiaSorin, Italija.

06.06.2019.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, Kongresna sala, zgrada Integre, Banja Luka.

Teme:

1. Automatizacija imunohematološkog testiranja u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodinedr. sci.med Sanja Bogdanović, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine.

2. Rezultati transfuziološkog ispitivanja primenom aparata IH-500, dr.med. Ivana Pešić Stevanović, GAK Narodni front Beograd

3. Korišćenje informacionog sistema DELPHIN za obradu I skladištenje rezultata dobijenih na automatu IH 500 u oblasti imunohematoloških testiranja u OB Pančevo, transfuziologhematolog Svetlana Drobnjaković, OB Pančevo

4. Principi identifikacije antieritocitnih antitela, dr.sc.med. Snežana Jovanović-Srzentić, Institut za transfuziju krvi Srbije

5. Integrisani softver za identifikaciju antitela (IH-AᵇID) mr.ph. Jovana Jovanović, Diahem Grammim d.o.o. Beograd, Srbija

13.12.2018.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, sala Komore doktora medicine, Banja Luka.

Teme:

1. Serološka dijagnostika neočekivanih antieritrocitnih antitela-prim.dr.sc.med. Nevenka Bujandrić, Zavod za transfuziju krvi Vojvodine

2. Zahtevi I potrebe referentnih laboratorija za imunohematologiju I titar antieritrocitnih antitela kao izazov u imunohematološkom radu-prim.dr.sc.med. Snežana Jovanović-Srzentić, Institut za transfuziju krvi Srbije

3. Prvi rezultati u genotipizaciji serološki slabih oblika D antigena među dobrovoljnim davaocima krvi u Republici Srpskoj-prim.mr.sci.dr med. Gordana Guzijan, ZZTM Banja Luka

21.03.2018.

Održan godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem u okviru Udruženja transfuziologa Republike Srpske, sala Komore doktora medicine, Banja Luka.

Teme:

1. Improvement of Blood Safety in Transfusion Medicine with Pathogen Inactivation-current state of the art- dr Marcus Picard-Maureau, Amersfoort, the Netherlands

2. Neophodnost aktivnog pristupa pri praćenju parametara kvaliteta prilikom prikupljanja krvi- dr Bojana Erić, Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd

3. Kontrola kvaliteta hemoprodukata na VMA- dr Miodrag Jocić, VMA Beograd

Kontakt

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske
Ulica Zdrave Korde 1, 78 000 Banja Luka

phone

+387 51 233 850

fax

+387 51 233 888 fax

mail

info@zztmrs.rs.ba