Obavještenje za dobrovoljne davaoce krvi u vezi sa COVID-19 virusom