Obavještenje o uvođenju serološkog testiranja na antitijela SARS-Cov-2