Otvoreni postupak

Nabavka zahvalnog obroka za dobrovoljne davaoce krvi Preuzmite dokument
OPŠIRNIJE

Nabavka računarske opreme

Nabavka računarske opreme Preuzmite dokument
OPŠIRNIJE

Servis medicinske opreme

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Servis medicinske opreme Tenderska dokumentacija
OPŠIRNIJE

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Usluga održavanja aplikativnog softvera za rad u transfuzijskoj medicini Tenderska dokumentacija
OPŠIRNIJE