ИЗВОЂЕЊА ВИШКА И НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ДОБОЈ